Edición 2020

Portavoz 2020. Les invitamos a descubrir la exposición virtual de las 50 fotografías seleccionadas por el jurado de la primera edición del concurso en nuestro canal Youtube aquí.

1° PREMIO : LAS 10 PRIMERAS FOTOS GANADORAS

1 Gratián-Grozav // IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden // La dictature discriminatoire de la société, s’oppose à la démocratie du cœur. La dictadura discriminatoria de la sociedad contradice la democracia del corazón. دكتاتورية المجتمع التمييزي تتناقض مع ديمقراطية القلب Die diskriminierende Diktatur der Gesellschaft lehnt die Demokratie des Herzens ab. The discriminatory dictatorship of society rejects the democracy of the heart.
2 Oumayma El Kayouri. // Instituto Salvador Sunyer i Aimeric -Salt // Quand tu me soutiens, je le vois mieux. Cuando me apoyas, lo veo mejor. Quan em recolzes, ho veig millor. When you support me, I see it better. Quando você me dá apoio, eu vejo melhor.
3 Laura Pajaron Pratparque // Colegio Santa Ana - Valencia // Différentes manières de croire et de chercher l'espoir et la paix. Diferentes formas de creer para un ser que busca respuestas espera paz y esperanza. Diferentes formes de creure en un unic esser que busca repostes, esperança i pau. Findingg one belief which joins hope and peace as the answer. Speranta si pacea pe care o putem gasi intr-o unica credinta.
4 Julia Romero Santiago // Colegio Sagrado Corazón Málaga // Nous sommes la plaie et le remède dans le temps, si vous êtes perdu je suis vos pieds, je vous guiderai le long du chemin 🌱 Somos la herida y la cura en el tiempo, si estás perdido yo soy tus pies, por el camino te guiaré 🌱 We are the wound and the cure in time, if you are lost I am your feet, I will guide you along the way 🌱 Wir sind die Wunde und die Heilung in der Zeit, wenn Sie verloren sind, bin ich Ihre Füße, ich werde Sie auf dem Weg führen 🌱 在时间的长河里,我们是伤口也是治愈,如果你丢失在这里,我将成为你的双脚并带领你走在这条路上🌱
5 Daniel Ortiz De Amos // IES Miguel de Cervantes - Fuente Alamo // As-tu le courage de changer ? ¿Te atreves al cambio? DO YOU DARE TO CHANGE? Tens a coragem de mudar? Hast du Mut zur Veränderung?
6 Maria Inmaculada Martinez Melero // Centro educativo Gençana - Godella // Nous sommes comme les fleurs, magnifiquement différentes, mais simplement égaux. Somos como las flores, hermosamente diferentes, pero simplemente iguales. We are like flowers, beautifully differents, but simply the same. Som com les flors, bellament diferents, però simplement iguals. Siamo come i fiori, meravigliosamente diversi, ma semplicemente uguali.
7 Elena de Paz Obiols // Colegio Jesuïtes el Clot - Barcelona // Nous sommes tous un. Todos somos uno. Tots som un. We are all one We zijn allemaal één.
8 Africa de la Cruz Guarnidolas Acenas // IES Las Aceñas - Alcolea del río // La diversité est toujours un plus, jamais un moins. la diversidad siempre suma, nunca resta diversity always adds la diversità è sempre un arricchimento, mai una perdita die vielfalt wird immer ein gewinn und nie ein verlust
9 Candela Rojo Carabantes // IES Los Montecillos Coín - Malaga // La différence rassemble la diferencia une difference brings us together unterschiede verbinden uns la differenza ci unisce
10 Pau de Miguel Perez // Centro Dducativo Gençana - Godella // Rassemblez-vous pour vivre et partager. Juntémonos para vivir y compartir. Let’s get together to live and share. Ajuntem-nos per a viure i compartir. Uniamoci per vivere e condividere.

2° PREMIO : LAS 10 FOTOS SIGUIENTES

11 Gara Jimenez Navarro // IES Perez Galdos - Las Palmas de Gran Canarias // La clé pour démolir les murs de l'intolérance c'est léducation. La llave para derribar los muros de la intolerancia es la educacion. La clau per enderrocar els murs de la intolerancia es l'educacio. Intolerantziaren harresia gainditzeko giltza hezkuntza da. A chave para derrubar os muros da intolerancia é a educación.
12 Bayane Zhiri // IES El Grao - Valencia // Nous avons tous quelque chose en commun, mais ne laissons rien nous séparer car nous sommes humains et ensemble nous sommes plus forts. Todos tenemos algo en común, pero no dejemos que nada nos separe porque somos humanos y juntos somos más fuertes. We all have something in common, but let's not let anything separate us because we are human and together. Tots tenim alguna cosa en comú, però no deixem que res ens separi perquè som humans i junts som més forts. Tutti abbiamo qualcosa in comune, ma non lasciamo che nulla ci separi perché siamo umani e insieme siamo più forti.
13 Maria-Carazo-del-Castillo // Colegio Sagrado Corazón - Málaga // Il ne reste que cent secondes pour minuit, sauvons la planète Solo quedan cien segundos para media noche THERE IS ONLY ONE HUNDRED SECONDS LEFT FOR MIDNIGHT, SAVE THE PLANET 还差一百秒就到半夜了,让我们拯救世界吧 WIR NUR NOCH HUNDERT SEKUNDEN BIS MITTERNACHTLASS UNS DEN PLANETEN RETTEN
14 Faiza Ben Moussa // IES Las Norias Monforte de Cid // L’union est supérieure à l’egoïsme. La unión es superior al egoísmo union is superior to selfishness la unió és superior a l'egoisme الاتحاد متفوق على الأنانية
15 Carla Bayo Barcelona // IES Los Olmos - Albacete // Tous ensembles maintenant. Todos juntos ahora All together Suntem cu toții Tutti insieme ora
16 Sabrin Madoud Bouhfas // IES Atenea - Ciudad Real // Toute la diversité, la beauté de la vie se composent de lumières et d'ombres. Toda la diversidad, la hermosura, el encanto de la vida se componen de luces y sombras. All the diversity, the beauty, the charm of life are made up of lights and shadows. Tüm çeşitlilik, güzellik ve hayatın cazibesi ışıklardan ve gölgelerden oluşur 所有的多样性、美丽、生活的魅力都由光和阴影组成
17 Francisco Rivas Sanche // Colegio Sagrado Corazón - Málaga // Un millier d'histoires, un million de différences, mais une seule famille. Mil historias, un millón de diferencias, pero una sola familia. Mille storie, un milione di differenze, ma solo una famiglia. Tausend Geschichten, eine Million Unterschiede, aber nur eine Familie. Mille fabulis, decies centena millia differencum, sed unia unica familia.
18 Laura Avi Medina // IES El Grao - Valencia // L’égalité dans la diversité. La igualdad en la diversidad la igualtat en la diversitat la parità nella diversità equality in diversity
19 Nayrobi Lizeth Baires Borjas // INS Salvador Sunyer i Aimeric - Salt // En pouvant être elle, en pouvant être toi, je suis toutes. Pudiendo ser ella, pudiendo ser tu, soy todas. Poguent ser ella, poguent ser tu, sóc totes. Being able to be her, being able to be you, I’m everyone. Ich könte sie sein, ich könte du sein, ich bin die alles.
20 Alba María Gonzalez Hernandez // IES 8 de Marzo - Alicante // Sport en diversité. Deporte en diversidad Różnorodny sport Разнообразие спорта Diversità sportiva

3° PREMIO : LAS 30 FOTOS SIGUIENTES

21 Mateo Gajic Sales // Centro educativo Gençana Godella // Réfléchissez sur la vie, sur les deux côtés de la vie, puis la diversité nous fait plus forts face aux dangers. Reflexionemos sobre la vida, sobre los dos lados de la vida, pues la diversidad nos hace más fuerte frente a las adversidades. Let us reflect on life, on both sides of life, because diversity makes us stronger in the face of adversity. Reflexionem sobre la vida, sobre els dos costats de la vida, perquè la diversitat ens fa més forts enfront de les adversitats. Riflettiamo sulla vita, sui due lati della vita, perché la diversità ci rende più forti di fronte alle avversità.
22 Cristina Santos González // IES Los Montecillos - Coín // L'art est universel, il n'appartient pas seulement à une race el arte es universal, no solo pertenece a una raza art is universal, not just for one raze a arte é universal, nao apenas uma raça l´arte è inversale, non appartiène a una sola razza.
23 Lara Raleigh Fernández // IES Los Montecillos - Coín // La beauté d'être différent. mirada que pide a gritos tolerancia e integridad love your differences la bellezza di essere diversi das mass an respekt hängt nicht von der hautfarbe ab
24 Carla Rubio Culubret // Institut Rafael Campalans - Anglès // Et qui eût cru que les poupées ont aussi race ? ¿Y quién hubiera pensado que las muñecas también tienen raza? I qui hagués pensat que les nines també tenen raça ? E chi avrebbe mai pensato che anche le bambole avessero razza? ومن كان يظن أن الدمى لها عرق أيضًا؟
25 Manuel Morales Loor // Colegio Santísimo Sacramento FEYDA - Alicante // Combien de visage possède la vie? ¿cuántas caras tiene la vida? how many faces has the life? quantes cares té la vida? Quante face ha la vitta?
26 Letizia Fuenetes Gomez // IES Jose María Pérez Pulido - Los Llanos de Aridane // Regards unis dans l'amour entre les liens de la diversité Miradas unidas en el amor entre lazos de diversidad United looks in love between ties of diversity OLHOS DE AMOR E DIVERSIDADE LOOKS DER LIEBE UND VIELFALT
27 Patricia María Valase Pastiu // IES Los Montesinos - Remedios Muñoz - Alicante // Séparés en surface, mais connectés en profondeur Separados en la superficie, pero conectados en la profundidad Separated on the surface, but connected in the deep Getrennt durch die Oberfläche aber vereint durch die Tiefe Мой хуй твёрдый как камень и дикая как тигр
28 Alba García Fogeda Lázaro // Colegio María Inmaculada - Morales // Les différences nous enrichissent et le respect nous unit. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Differences enrich us and respect unites us. Le differenze ci arricchiscono e il rispetto ci unisce. Różnice wzbogacają nas i szacunek nas tączy.
29 Alicia Juliet Jackson // Alcaide // IES Benalmádena - Benalmádena Le monde est comme le pain, peu importe la tranche, il sera toujours le même. El mundo es como el pan, sin importar la rodaja que cortes siempre será igual. The world is like bread, no matter the slice you take it’s always going to be the same. دنيا مثل نان مي ماند , فرقي نمي كند كدام تيكه را برداري هميشه مثل همه Pasaulis yra kaip duona, nesvarbu kurią riekelę imsi jis visada bus tokspat.
30 Mohamed Nahraoui // IES Miguel de Cervantes - Fuente Alamo // Une mère est tout dans une vie. Una madre es todo en la vida. Mothers are everything in our lives. الأم هي كل شيئ في الحياة A mãe e tudo na vida.
31 Mario Martí López// IES Serpis - Valencia // Identités mélangées, identités partagées. Identitades mezcladas identitades compartidas. Mixed identities, shared identities. 混合身份、共享的身份。 الهويات مختلط الهويات المشتركة
32 María Medina sajdak // Colegio María Inmaculada - Mora // Rire avec toi, pas de toi. Être différent, ce n’est pas un défault. Reirme contigo, no de ti. Ser diferente no es un defecto Śmiać się z tobą a nie z ciebie. Bycie innym nie jest wadą Laugh with you, not of you. being different is not a defect Сміятися з тобою, а не ти. Бути іншим - це не дефект.
33 Marta Reinaldo Rodríguez // Colegio Sagrado Corazón - Málaga // Le monde change avec ton exemple, pas aveC ton opinion El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión The world changes with your example, Not with your opinion Die welt ändert sich mit ihrem beispiel, nitch mit ihrer meinung Maailma muuttuu esimerkillÄsi, ei mielipiteelläsi
34 Julio David Miranda Castillo // IES Rayuela - Móstoles // Aveugles face à la variété de couleurs. Ciegos hacia la variedad del color. Blind towards the variety of colors. Blind vor der vielfalt der farben ciechi alla variazione di colore.
35 Candela Morales Martinez // IES Bahia Marbella - Marbella // Avoir un chromosome de plus ne fait pas de différence Tener un cromosoma más no marca la diferencia. Ein chromosom mehr macht kein unterschied. Avere un cromosoma in piÙ non fa nessuna differenza. Having an extra chromosome doesn’t make any difference.
2
36 Elena Ordóñez Guzmán// IES Los Montecillos - Coín // Ma religion ne dit pas quel respect je mérite. Mi religión no determina el respeto que merezco. My religion doesn´t say the respect that i deserve. Meine religion sagt das nicht, was für ein respekt verdiene. La mia religione non dice il respetto che merito.
37 Alba Silvente Izquierdo // INS guinovarda - Piera // Bienvenue printemps. sé que algún día la primavera vendrá algun dia la primavera vindrà... i know spring is coming hurrengo arte udaberri...
38 Cristina Viladomat García // Instituto Salvador Sunyer i Aimeric - Salt // Sans nous soucier du reflet, tous sommes égaux. Sin importarnos el reflejo, todos somos iguales. Sense importar-nos el reflexe, tots som iguals. senze preocuparci del riflesso, siamo tutti uguali. regardless of the reflection, we are all equa
39 Alba Soler Ayela // IES 8 de Marzo - Alicante // Aveugle/Sourd/Muet Ciego/Sordo/Mudo Aklas/Kurčias/Nutildytas Cego, surdo, mudo अंधा, बहरा, मूक
40 Malena Gil López // IES Gabriel Garcia Marquez - Madrid // Les différences qui nous séparent en réalité nous unissent. Las diferencias que nos separan en realidad nos unen. The differences that separe us actually unite us. La differenze che ci separano in realta ci uniscono. As diferençan que nos separam nos unem.
41 Paula Peña Bajo // IES Los Montecillos - Coín. //Les valeurs que nous enseignons ne sont pas oubliées, elles éduquent à l'égalité. Los valores que enseñamos no son olvidados, educa en la igualdad The values we teach are not forgotten, educate on equality I valori che insegniamo non sono dimenticati, educano sull'uguaglianza die wertw, die wie lehren, werdennicht vergessen.
42 Marina García Cubera // IES Francesc Ribalta - Castellón de la Plana // Quelle belle harmonie tout en conservant nos différences ! Mira lo diferentes que somos y la armonía que creamos. Harmonia różnorodności. Uite ce diferiți suntem și armonia pe care o creăm. Olha a diferença que temos e a harmonia que vemos.
43 Mari Carmen de la Osa // IESO Tomas de la Fuente Jurado - Cuenca// Respect des différences. Respecta las diferencias. Respect for diferences. Respectfil pentru diferente. احترام الفروق
44 Maria Feliz Valenzuela // IES Joaquin turina - Madrid // La langue n'est pas un obstacle à l'amitié. La lengua no es obs para la amis Language is not an obstacle to friendship. Хэл бол нөхөрлөлд саад тотгор биш юм Taal is nie 'n hindernis vir vriendskap nie.
45 Carla Rodríguez Matt // IES Vigán - Gran Tarajal // L'egalité dans la diversité c´est nous tous! Igualdad en la diversidad ¡somos nosotros! Equality in diversity is us! GLEICHHEIT IN DER VIELFALT SIND WIR المساواة في التنوع هي لنا
46 Yousra El Jaafari El Idrissi// IES 8 de Marzo - Alicante // Libérez ma voix Liberad mi voz حرر صوتي Befreie meine Stimme Ազատեք իմ ձայնը
7 Abril Ferres Junca // Salvador Sunyer i Aimeric - Salt // Sur la piste et dans la vie tout le monde compte. en la pista y en la vida todo el mundo cuenta. a la pista i a la vida tothom compta. On the court and in life everyone counts - Na pista e na vida todo mundo conta.
48 Eduardo Santiago Gordillo // Colegio Sagrado Corazón. Fundación spínola. (Esclavas) - Málaga // Personne ne naît en haïssant. Nadie nace odiando No one was born to hate 谁都不是一出生就厌恶着 Askush nuk ka lindur duke e urryer
49 Sofía Usandizaga García // Colegio San José del Parque - Madrid // La tolérance de la diversité, cela veut dire regarder tout le monde avec les bons yeux. tolerar la diversidad es mirar a todos con los mismos ojos. accepting diversity means opening the good eye to everybody. accettare la diversità significa aprire gli occhi a tutti. aniztasuna jasatea, guztiok begi berdinekin begiratzea da.
50 Anna Miro Esteban // I.E.S Torrevicens - Lleida //Une plante, une vie. Una planta, una vida One plant, one life Eine pflanze, ein leben Una pianta, una vita

Gracias a todos por vuestra participación !